(none)
 • Ora: 19:30
 • Data: 01/11/2017
 • Impianto: PALASPORT PARINI, Cantu'
 • Spettatori: 650
CANTU' CANTU'
SPOLETO SPOLETO
25
8:6;  16:14;  21:20; 
21
25
8:4;  16:11;  21:15; 
15
20
6:8;  14:16;  18:21; 
25
27
8:6;  16:15;  19:21; 
25
 • Arbitri:
 • Giuseppe De Simeis (Italia)
 • Angelo Santoro (Italia)
CANTU' CANTU'
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Cominetti L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Groppi M. * * - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Monguzzi D. 2 2 2 2 11 8 8 12 1 1 - - - - 8 2 - 6 75 - 4
4 Butti L. * * * * - - 1 - - - 18 1 56 33 - - - - - - -
5 Cominetti R. 1 1 1 1 10 3 2 18 4 1 23 1 74 39 29 2 1 9 31 - -
7 Gomes Do Rego R. 4 4 4 4 25 9 9 17 4 3 27 4 44 33 44 5 3 22 50 - -
8 Olivati A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Danielli S. - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Baratti M. * 6 6 6 2 1 - 18 1 1 - - - - 3 1 - 1 33 - -
11 Frattini A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Boffi M. - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Suraci A. * * - - 1 - - - 3 1 67 67 - - - - - - -
15 Caio De Oliveira A. 3 3 3 3 19 8 12 19 4 4 - - - - 33 1 2 15 45 - -
17 Piazza L. 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Robbiati G. 5 5 5 5 3 1 2 12 1 - - - - - 6 - - 3 50 - -
Squadra
Totali 70 30 31 96 15 10 71 7 58 37 123 11 6 56 46 - 4
SPOLETO SPOLETO
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Provvedi R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Zamagni M. 5 3 5 4 6 2 5 16 1 2 1 - 100 - 6 - - 4 67 - -
2 Katalan N. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Mariano R. * * 1 6 11 6 6 12 3 2 16 - 38 19 15 1 1 9 60 - -
4 Bertoli M. 1 5 1 - 3 2 1 - 13 3 38 8 5 - - 1 20 - -
6 Giannotti S. 3 2 6 1 1 6 3 - - - - - 18 3 1 6 33 - -
7 Costanzi R. * - - 2 2 2 - - - - - - - - - - - -
9 Agostini F. * * - - 1 - - - 3 1 33 33 - - - - - - -
10 Di Renzo L. * * - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Galliani A. 4 2 4 3 16 4 5 14 4 - 18 3 44 22 27 3 1 13 48 - 3
12 Van Berkel L. 2 6 2 1 12 4 12 17 - 2 - - - - 17 - - 7 41 - 3
13 Cubito M. * * - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Segoni M. 3 1 7 1 2 7 2 1 - - - - 11 2 1 6 55 - -
15 Corvetta A. 6 4 6 5 - - - 11 - - 1 - - - 1 - - - - - -
16 Bari A. * * * * - - 3 - - - 29 3 48 41 - - - - - - -
Squadra
Totali 59 18 20 87 16 7 81 10 43 26 100 9 4 46 46 - 6
 • Legenda
 • MIN Minuti di Gioco
 • R Tiri Realizzati da 2
 • T Tiri Realizzati da 3
 • % Percentuale Tiri
 • O Rimbalzi Offensivi
 • D Rimbalzi Difensivi
 • AS Assist
 • PF Falli Personali
 • PER Palle Perse
 • REC Palle Recuperate
 • STO Stoppate
 • PTS Punti
 

Tutti i siti Sky