(none)
 • Ora: 18:00
 • Data: 18/02/2018
 • Impianto: PALASPORT PARINI, Cantu'
 • Spettatori: na
CANTU' CANTU'
POT.PICENA POT.PICENA
25
8:6;  12:16;  21:20; 
22
25
8:6;  16:15;  21:17; 
17
25
8:7;  16:15;  21:18; 
23
 • Arbitri:
 • Stefano Caretti (Italia)
 • Roberto Guarneri (Italia)
CANTU' CANTU'
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Cominetti L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Pellegrinelli G. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Monguzzi D. - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Butti L. * * * - - - - - - 8 - 75 13 - - - - - - -
5 Cominetti R. 1 6 1 17 6 13 12 1 2 12 - 50 8 22 1 2 15 68 - -
6 Arnaboldi A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Gomes Do Rego R. 4 3 4 13 10 6 11 2 1 33 1 64 36 22 1 3 10 45 - 2
8 Olivati A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Danielli S. * * * - - 2 8 2 - - - - - - - - - - - -
10 Baratti M. 6 5 6 2 - 2 11 - - - - - - - - - - - - 2
11 Frattini A. 5 4 5 7 3 5 - - - - - - - 6 2 - 4 67 - 3
14 Suraci A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Caio De Oliveira A. 3 2 3 14 4 5 17 3 1 - - - - 29 3 3 13 45 - -
17 Piazza L. - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Robbiati G. 2 1 2 6 4 5 14 - 1 - - - - 4 - 1 3 75 - 2
Squadra
Totali 59 27 34 73 8 5 53 1 62 26 83 7 9 45 54 - 9
POT.PICENA POT.PICENA
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Di Pinto A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Sette F. * * - - 2 - - - 1 1 - - 2 - 1 - - - -
3 Bisi F. 3 3 2 16 5 10 10 3 - - - - - 24 1 2 13 54 - 3
4 Toscani A. * 1 6 - - - 1 - - 9 - 22 11 - - - - - - -
5 Bucciarelli L. 5 5 4 1 1 - 9 - - 1 - 100 - 3 1 - - - - 1
6 D'Amico F. * * * - - 5 - - - 42 5 57 26 - - - - - - -
7 Cristofaletti M. 1 * * 14 5 5 10 5 - 7 1 43 - 19 - 3 12 63 - 2
8 Marinelli M. 4 4 3 10 2 4 10 1 - 5 - 40 20 18 2 3 8 44 - 2
9 Di Silvestre P. - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Larizza J. * 1 4 1 3 5 1 1 - - - - 3 - - 3 100 - -
11 Monopoli N. 6 6 5 - - 1 11 1 - - - - - 1 - - - - - -
12 Lavanga A. * - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Maccarone G. 2 2 2 - 2 8 - - - - - - 4 - - 1 25 - 1
Squadra
Totali 47 14 16 64 11 1 65 7 49 20 74 4 9 37 50 - 9
 • Legenda
 • MIN Minuti di Gioco
 • R Tiri Realizzati da 2
 • T Tiri Realizzati da 3
 • % Percentuale Tiri
 • O Rimbalzi Offensivi
 • D Rimbalzi Difensivi
 • AS Assist
 • PF Falli Personali
 • PER Palle Perse
 • REC Palle Recuperate
 • STO Stoppate
 • PTS Punti
 

Tutti i siti Sky