(none)
 • Ora: 18:00
 • Data: 14/10/2018
 • Impianto: PALASPORT PARINI, Cantu'
 • Spettatori: na
CANTU' CANTU'
PIACENZA PIACENZA
25
8:4;  16:9;  21:12; 
13
19
5:8;  14:16;  15:21; 
25
20
8:6;  15:16;  17:21; 
25
18
4:8;  13:16;  15:21; 
25
 • Arbitri:
 • Rachela Pristera' (Italia)
 • Roberto Pozzi (Italia)
CANTU' CANTU'
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Cominetti L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Suraci A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Corti S. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Monguzzi D. 3 3 1 5 6 3 5 15 1 - - - - - 11 - - 4 36 - 2
4 Butti L. * * * * - - - - - - 9 - 78 56 - - - - - - -
5 Cominetti R. 2 2 6 4 13 2 3 9 4 - 26 - 65 46 29 1 5 12 41 - 1
7 Rudi G. - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Santangelo A. 4 4 2 6 18 11 7 15 5 3 - - - - 27 3 3 12 44 - 3
9 Danielli S. * - - 3 1 1 - 3 2 - - - - - - - - -
10 Baratti M. - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Frattini A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Gasparini A. * 1 - - 1 - - 6 1 50 50 2 - - 1 50 - -
14 Preti A. 5 5 3 1 8 1 1 8 5 - 30 2 37 20 19 - 2 7 37 - 1
16 Pellegrinelli L. - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Alberini A. 1 1 5 3 2 1 - 15 2 - - - - - 3 - - 1 33 - 1
18 Robbiati G. 6 6 4 2 9 - 7 19 1 - - - - - 9 - 1 7 78 - 2
Squadra
Totali 57 18 18 83 19 3 74 5 51 35 100 4 11 44 44 - 10
PIACENZA PIACENZA
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Botti M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Copelli R. 1 5 5 5 10 2 7 12 2 - - - - - 8 1 - 5 63 - 5
2 Ingrosso P. * - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Fei A. 5 3 3 3 13 5 3 20 4 2 - - - - 24 3 3 10 42 - 1
4 Ceccato G. - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Canella A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Yudin I. 6 4 4 4 16 4 8 13 4 1 21 1 48 33 27 1 2 15 56 - -
7 Mercorio M. * * 1 - - 1 - - 2 - - - 2 - 1 1 50 - -
8 Klobucar J. 3 1 1 1 8 5 1 11 - - 26 1 62 38 24 2 4 8 33 - -
9 De Biasi G. 4 2 2 2 7 4 4 14 2 - - - - - 6 1 - 5 83 - 2
10 Paris M. 2 6 6 6 3 2 2 16 1 - - - - - 1 - - 1 100 - 2
12 Cereda M. - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Beltrami M. * * * * 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1
15 Fanuli F. * * * * - - 1 - - - 15 1 53 13 - - - - - - -
Squadra
Totali 59 23 25 87 13 3 64 3 53 30 92 8 10 45 49 - 11
 • Legenda
 • MIN Minuti di Gioco
 • R Tiri Realizzati da 2
 • T Tiri Realizzati da 3
 • % Percentuale Tiri
 • O Rimbalzi Offensivi
 • D Rimbalzi Difensivi
 • AS Assist
 • PF Falli Personali
 • PER Palle Perse
 • REC Palle Recuperate
 • STO Stoppate
 • PTS Punti
 

Tutti i siti Sky