(none)
 • Ora: 18:00
 • Data: 17/02/2019
 • Impianto: PALASPORT PARINI, Cantu'
 • Spettatori: na
CANTU' CANTU'
ORTONA ORTONA
33
8:6;  16:15;  21:18; 
31
25
8:5;  16:12;  21:17; 
19
25
8:3;  16:8;  21:17; 
21
 • Arbitri:
 • Roberto Guarneri (Italia)
 • Emilio Sabia (Italia)
CANTU' CANTU'
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Cominetti L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Suraci A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Monguzzi D. 6 1 6 5 - 5 12 - - - - - - 4 - - 3 75 - 2
4 Butti L. * * * - - - - - - 8 - 38 13 - - - - - - -
5 Cominetti R. 5 6 5 14 4 5 8 4 - 22 - 50 23 24 2 3 11 46 - 3
7 Rudi G. - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Santangelo A. 1 2 1 19 8 5 14 7 2 - - - - 27 4 3 13 48 - 4
9 Danielli S. * - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
10 Baratti M. 4 5 4 2 1 2 18 - 1 1 - - - 2 - - 1 50 - -
11 Frattini A. - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Gasparini A. * * - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
14 Preti A. 2 3 2 18 11 12 16 3 5 26 2 65 42 18 - 1 11 61 - 2
16 Pellegrinelli L. - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Alberini A. * - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
18 Robbiati G. 3 4 3 4 - 3 11 1 - - - - - 5 - - 4 80 - -
Squadra
Totali 62 24 32 82 15 8 57 2 54 30 81 6 7 43 53 - 11
ORTONA ORTONA
  SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
  Atleta 1 2 3 4 5 TOT BP PV TOT ERR PT TOT ERR POS% PRF% TOT ERR MUR PT PT% INV PT
A Lanci N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 De Waard I. * - - 2 1 - - - - - - 3 - 2 - - - -
2 Simoni M. - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Pesare G. * - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
5 Berardi S. 2 2 1 2 1 2 1 - - 2 - 100 - 1 - - 1 100 - 1
6 Dolfo L. - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Toscani A. * * * - - 2 - - - 13 2 62 31 - - - - - - -
9 Sitti A. * 6 5 4 3 4 12 - 2 - - - - - - - - - - 2
11 Sorrenti M. 4 4 3 11 - 5 12 - - 16 3 25 19 19 3 - 11 58 - -
12 Lanci A. 6 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
15 Marks C. 3 3 2 12 3 3 9 4 - - - - - 25 1 4 11 44 - 1
16 Fiscon D. * * * - - 6 11 6 - - - - - - - - - - - -
17 Ogurcak F. 1 1 6 14 5 5 11 2 - 34 2 65 32 26 - 5 12 46 - 2
18 Menicali M. 5 5 4 5 1 - 14 2 - 1 1 - - 8 2 - 4 50 - 1
Squadra
Totali 48 13 8 72 15 2 67 8 54 27 82 6 11 39 48 - 7
 • Legenda
 • MIN Minuti di Gioco
 • R Tiri Realizzati da 2
 • T Tiri Realizzati da 3
 • % Percentuale Tiri
 • O Rimbalzi Offensivi
 • D Rimbalzi Difensivi
 • AS Assist
 • PF Falli Personali
 • PER Palle Perse
 • REC Palle Recuperate
 • STO Stoppate
 • PTS Punti
 

Tutti i siti Sky